Λεωφ. Καλοκαιρινού 176 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο : 2810221554